Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
47

I C 103/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 103/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia: 7 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis Protokolant : st. sekr. sąd. Renata Borek po rozpoznaniu dnia 7 października 2015 r. w D. na rozprawie sprawy z powództwa: D. W. przeciwko: (...) Spółka Akcyjna w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w S. na rzecz powoda D. W. kwotę 20.028,00 zł (dwadzieścia tysięcy dwadzieścia os
Czytaj więcej»

I C 50/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 50/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Maria Bem- Flasińska Protokolant : st. sekr. Małgorzata Pikul po rozpoznaniu dnia 27 maja 2015 r.. w D. na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko: (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. C. kwotę 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych 00/100) z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 91/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 91/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny z dnia 24 września 2015r. Powodowie: W. B. (1) , D. B. (1) i D. B. (2) wnieśli w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu (...) S. A. z siedzibą w W. o zasądzenie kwoty 15.000 zł. na rzecz W. B. (1) , kwoty 10.000 zł na rzecz D. B. (1) , kwoty 12.500 zł na rzecz D. B. (2) tytułem znacznego pogorszenia się ich sytuacji życiowej wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 10.10.2011r. do dnia zapłaty
Czytaj więcej»

I C 71/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 71/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Maria Bem- Flasińska Protokolant : st. sekr. Małgorzata Pikul po rozpoznaniu dnia 13 października 2015 r. w D. na rozprawie sprawy z powództwa: B. J. przeciwko: (...) S.A. Oddział w T. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. Oddział w T. na rzecz powoda B. J. kwotę 23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100
Czytaj więcej»

I C 282/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 282/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia: 9 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis Protokolant : st. sekr. sąd. Renata Borek po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 roku w Dąbrowie Tarnowskiej sprawy z powództwa: Towarzystwa (...) S. A. z siedzibą w W. przeciwko: J. K. o zapłatę I oddala powództwo; II koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi. Przewodniczący: S. .: 1 odnotować wyrok
Czytaj więcej»

I C 103/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 103/15 UZASADNIENIE WYROKU Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z dn. 07 października 2015 r. D. W. (1) wystąpił do tut. Sądu w dn. 26 marca 2014 r. z powództwem przeciwko (...) S.A. z/s w S. , w którym domagał się zasądzenia od strony pozwanej na rzecz powoda kwoty 30.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia oraz kwoty 2.028 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem odszkodowania. Do
Czytaj więcej»

I C 220/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 220/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny z dnia 11 czerwca 2015r. Powód E. T. wniósł pozew przeciwko stronie pozwanej (...) S. A. w W. o zapłatę kwoty 12.072,11 zł. z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 11 listopada 2014r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Uzasadniając pozew powód podniósł, że strona pozwana prowadzi działalność gospodarczą
Czytaj więcej»

I C 339/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 339/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Maria Bem- Flasińska Protokolant : st. sekr. Małgorzata Pikul po rozpoznaniu dnia 29 września 2015 r. w D. na rozprawie sprawy z powództwa: B. C. przeciwko: Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki B. C. kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) z ustawo
Czytaj więcej»

I C 330/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 330/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Maria Bem- Flasińska Protokolant : st. sekr. Małgorzata Pikul po rozpoznaniu dnia 27 sierpnia 2015 r. w D. na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko: M. P. o zapłatę I oddala powództwo, II kosztami postępowania obciąża powoda i uznaje je za uiszczone w całości. Przewodniczący S. . - odnotować wyrok -
Czytaj więcej»

III RC 43/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2018-09-24

Data publikacji: 2021-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 43/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Szlosek po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. w Dąbrowie Tarnowskiej sprawy z powództwa małoletniego D. Z. – reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego - matkę W. Z. przeciwko H. Z. o alimenty I zasądza od pozwanego H. Z. na rzecz mał
Czytaj więcej»