Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
41

I C 13/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 13/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Maria Bem- Flasińska Protokolant : st. sekr. Małgorzata Pikul po rozpoznaniu dnia 12 maja 2015 r. w D. na rozprawie sprawy z powództwa: B. I. i J. I. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powodów B. I. i J. I. do ich niepodzielnej ręki kwotę 6.468,18 zł (sześć ty
Czytaj więcej»

I C 50/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 50/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Maria Bem- Flasińska Protokolant : st. sekr. Małgorzata Pikul po rozpoznaniu dnia 27 maja 2015 r.. w D. na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko: (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. C. kwotę 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych 00/100) z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 71/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 71/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Maria Bem- Flasińska Protokolant : st. sekr. Małgorzata Pikul po rozpoznaniu dnia 13 października 2015 r. w D. na rozprawie sprawy z powództwa: B. J. przeciwko: (...) S.A. Oddział w T. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. Oddział w T. na rzecz powoda B. J. kwotę 23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100
Czytaj więcej»

I C 91/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 91/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Maria Bem- Flasińska Protokolant : st. sekr. Małgorzata Pikul po rozpoznaniu dnia 24 września 2015 r. w D. na rozprawie sprawy z powództwa: W. B. , D. B. (1) , D. B. (2) przeciwko: (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki W. B. kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysi
Czytaj więcej»

I C 91/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 91/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny z dnia 24 września 2015r. Powodowie: W. B. (1) , D. B. (1) i D. B. (2) wnieśli w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu (...) S. A. z siedzibą w W. o zasądzenie kwoty 15.000 zł. na rzecz W. B. (1) , kwoty 10.000 zł na rzecz D. B. (1) , kwoty 12.500 zł na rzecz D. B. (2) tytułem znacznego pogorszenia się ich sytuacji życiowej wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 10.10.2011r. do dnia zapłaty
Czytaj więcej»

III RC 54/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2015-05-25

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Sygn. akt III RC 54/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Szlosek po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2015 r. w Dąbrowie Tarnowskiej sprawy z powództwa Dyrektora (...) Centrum Pomocy (...) w D. działającego na rzecz małoletnich: A. G. i E. G. przeciwko S. G. (1) o alimenty I zasądza od pozwanego S. G. (1) na rze
Czytaj więcej»

III RC 55/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 55/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Szlosek po rozpoznaniu w dniu 01 lutego 2017 r. w Dąbrowie Tarnowskiej sprawy z powództwa małoletnich: B. Ś. (1) i A. Ś. – reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego - matkę M. Ś. przeciwko B. Ś. (2) o alimenty I zasądza od pozwanego B. Ś.
Czytaj więcej»

III RC 63/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 63/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Szlosek po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016 roku w Dąbrowie Tarnowskiej sprawy z powództwa A. S. przeciwko małoletnim: S. S. (1) , R. S. i A. S. (1) – reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego - matkę K. J. o obniżenie alimentów I umarza
Czytaj więcej»

III RC 66/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2017-01-11

Data publikacji: 2018-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 66/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Szlosek po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2017 r. w Dąbrowie Tarnowskiej sprawy z powództwa małoletniego K. K. (1) - reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego – matkę W. K. przeciwko M. K. o podwyższenie alimentów I oddala powództwo; II.
Czytaj więcej»

III RC 77/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 77/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Szlosek po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 r. w Dąbrowie Tarnowskiej sprawy z powództwa małoletniej A. K. (1) – reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego - ojca G. K. (1) przeciwko A. M. o alimenty I zasądza od pozwanej A. M. na rzecz mał
Czytaj więcej»